O nas

Obsługa spółek na księgach handlowych, w SSE, stowarzyszeń i fundacji. Wsparcie procesów przekształceń form prawnych.

Rachunkowość na miarę XXI wieku

Digitalizacja przepływu dokumentów i informacji. Moduły księgowe i programy do kompleksowego zarządzania on-line.

Wsparcie menedżerskie firmy

Wielopłaszczyznowe doradztwo gospodarcze w zakresie m.in. prawa, dotacji unijnych, inwestycji, kredytów, leasingu, IT.

Oferta KMD Law & Finance

to nie tylko usługi księgowo-kadrowe. To unikalna na rynku, kompleksowa oferta dla skomplikowanych podmiotów, specjalistyczne doradztwo gospodarcze i udogodnienia dla menedżerów – dzięki nam mogą się skupić na rozwoju własnych firm, oszczędzając czas i pieniądze.

Polityka danych osobowych RODO

Więcej informacji

Kompleksowo, niezawodnie, profesjonalnie


Gwarantujemy obsługę posprzedażową nastawioną na utrzymanie relacji partnerskich:

 • stały kontakt telefoniczny pracownika BOK KMD Law&Finance Sp. z o.o. z naszymi klientami,
 • wizyty menedżera KMD Law&Finance Sp. z o.o. w siedzibie klienta umożliwiające realizację kompleksowych usług z zakresu wsparcia menadżerskiego i bieżącą realizację aktualnych tematów,
 • szybki dostęp do wybranych specjalistów: radcy prawnego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, licencjonowanej księgowej, brokera, doradcy sukcesyjnego i wielu innych.

Opieka CTI – naszego partnera w dziedzinie IT, który wdraża i serwisuje oprogramowanie Optima w firmach naszych klientów.

Posiadamy Certyfikat Ministra Finansów nr 31341/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Wiele specjalizacji – jeden adres

Zarządom spółek i menedżerom oddajemy do dyspozycji wiedzę wielu specjalistów: od licencjonowanych księgowych, przez doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, do radców prawnych oraz wielu innych.

Zespół

Robert Dudek

Prezes Zarządu

Doradca sukcesyjny

Robert Dudek
Prezes Zarządu

Doradca sukcesyjny
Specjalizacja: prawo spadkowe, prawo spółek, rynek kapitałowy, coaching
język: angielski
e-mail: r.dudek@ksiegowosctychy.pl

Robert jest założycielem Kancelarii KMD Law&Finance Spółka z o.o.
Jest doradcą sukcesyjnym specjalizującym się w prawie spadkowym i prawie spółek.
Odpowiada za rozwój Kancelarii. Audytuje przedsiębiorstwa w celu opracowania i wdrożenia projektów restrukturyzacji form prawnych oraz sukcesji majątku i kompetencji.

Joanna Dudek

Prokurent

Joanna Dudek
Prokurent

Nadzór nad pracą zespołu, bieżący kontakt z klientami.
Specjalizacja: księgi handlowe, kadry i płace, wdrożenia i obsługa systemów księgowo-kadrowych.

e-mail: j.dudek@ksiegowosctychy.pl

Joanna jest odpowiedzialna za organizację pracy działu księgowego.
Prowadzi księgi handlowe oraz KPIR, sporządza rejestry i deklaracje VAT, prowadzi amortyzacje, ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto sporządza listy płac i obsługuje system Płatnik.

Justyna Bodys

Asystentka zarządu, BOK

Justyna Bodys
Asystentka zarządu, BOK

e-mail: j.bodys@ksiegowosctychy.pl

Specjalizacja: koordynacja pracy zarządu, obsługa sekretariatu i kontakt z klientem.
Justyna jest odpowiedzialna za organizację pracy zarządu i koordynację spotkań.
Dba o bieżący kontakt z klientem, obsługuje gości i prowadzi korespondencję.

Ewa Biedrzycka

Księgowa
Specjalizacja księgi handlowe

Ewa Biedrzycka
Główna księgowa

Pracuje również w języku angielskim i niemieckim
Specjalizacja księgi handlowe
e-mail:  e.biedrzycka@ksiegowosctychy.pl

Ewa jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencjonowanie dokumentacji finansowej. Czuwa również nad procesem obiegu dokumentacji do US.
Ewa ukończyła:

 • Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość

Agnieszka Radczuk

Licencjonowana Księgowa
Specjalizacja księgi rachunkowe

Agnieszka Radczuk
Licencjonowana księgowa Certyfikat Ministra Finansów NR 14720/2006

Specjalizacja: księgi handlowe, kadry i płace
e-mail: a.radczuk@ksiegowosctychy.pl

Agnieszka jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg handlowych i ewidencjonowanie dokumentacji finansowej. Sporządza rejestry i deklaracje VAT, prowadzi amortyzacje, ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Agnieszka ukończyła:

 • Finanse w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Rachunkowość

Aleksandra Palka

Księgowa
Specjalizacja księgi rachunkowe

Aleksandra Palka
Księgowa

Specjalizacja: księgi handlowe, kadry i płace
e-mail: a.palka@ksiegowosctychy.pl
język: angielski

Aleksandra jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg handlowych, KPiR, oraz ewidencjonowanie dokumentacji finansowej. Prowadzi obsługę kadrowo-płacową. Czuwa również nad procesem obiegu dokumentacji do US i ZUS.
Aleksandra ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, specjalność: rachunkowość i informatyka.

Bożena Paszek

Księgowa
Specjalizacja księgi rachunkowe

Bożena Paszek
Księgowa

Specjalizacja księgi rachunkowe

e-mail: b.paszek@ksiegowosctychy.pl

Bożena ukończyła Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku Zarządzania, specjalizacja-Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.
Bożena jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencjonowanie dokumentacji finansowej.

Mariola Durałek

Specjalista do spraw kadr i płac

Mariola Durałek
Kadry i płace

Specjalizacja: kadry i płace
e-mail: m.duralek@ksiegowosctychy.pl

Mariola jest odpowiedzialna za kompleksową obsługę kadrowo-płacową obsługiwanych podmiotów.
Czuwa również nad procesem obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej do US i ZUS.

Anna Honc

Specjalista do spraw kadr i płac

Anna Honc
Specjalizacja: kadry i płace

Pracuje również w jęz. angielskim
e-mail: a.honc@ksiegowosctychy.pl

Anna jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencjonowanie dokumentacji finansowej. Czuwa również nad procesem obiegu dokumentacji do US.
Anna ukończyła:

 • Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość.

Katarzyna Szczyrbowska

Księgowa

Katarzyna Szczyrbowska
Księgowa

Pracuje również w jęz. angielskim
e-mail: k.szczyrbowska@ksiegowosctychy.pl

Kasia jest odpowiedzialna za prowadzenie KPiR i ksiąg handlowych oraz ewidencjonowanie dokumentacji finansowej. Czuwa również nad procesem obiegu dokumentacji do US.
Kasia ukończyła:

 • Wyższą Szkołę Zarządzania w Katowicach na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Europejskim

Leszek Żmija

Księgowy
Specjalizacja księgi handlowe

Leszek Żmija
Księgowy

Specjalizacja: księgi handlowe
Pracuje również w jęz. angielskim
e-mail: l.zmija@ksiegowosctychy.pl

Leszek jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencjonowanie dokumentacji finansowej. Czuwa również nad procesem obiegu dokumentacji do US.
Leszek ukończył:

 • Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość.
 • Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie (studnia podyplomowe) na kierunku rachunkowość i controling finansowy.

Tomasz Kamiński

Doradca podatkowy, prawnik

Tomasz Kamiński
Associate
Doradca podatkowy, prawnik
Nr wpisu 11715

Język: angielski
Specjalizacja: prawo podatkowe, prawo spółek oraz prawo gospodarcze
e-mail: t.kaminski@ksiegowosctychy.pl

Tomasz odpowiedzialny jest za wsparcie podatkowe przy procesach restrukturyzacji form prawnych przedsiębiorstw. Doradza klientom w bieżącej problematyce podatkowej oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. Ponadto opracowuje dokumentacje cen transferowych dla podmiotów powiązanych.
Tomasz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Katarzyna Goncerz-Gzyl

Radca prawny, associate

Katarzyna Goncerz-Gzyl
Radca prawny, associate

Pracuje również w jęz. angielskim.
Specjalizacje: prawo handlowe i gospodarcze, w tym fuzje i przejęcia, prawo pracy oraz prawo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji klientów w postępowaniach podatkowych oraz w trakcie kontroli skarbowych.

Katarzyna Goncerz-Gzyl ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Po odbyciu aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach wpisana na listę radców prawnych pod nr KT 3138.

Jakub Gzyl

Radca prawny, associate

Jakub Gzyl
Radca prawny, associate

Pracuje również w jęz. angielskim.

Specjalizacja: prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej obrotu nieruchomościami, postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych.

Jakub Gzyl ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych w tym z branży górniczej, paliwowej i energetycznej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na tej samej uczelni. Po odbyciu aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach wpisany na listę radców prawnych pod nr KT 2693.

Anna Antonik

biegły rewident, associate

Anna Antonik
biegły rewident, associate

Anna Antonik ma wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Śląska). Jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10082. Od 2005 r. pełni funkcję prezesa zarządu w kancelarii audytorskiej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Uczestniczy w badaniu wielu spółek zarówno z polskim, jak i zagranicznym kapitałem. Opiniuje szereg planów przekształceń spółek. Członek rad nadzorczych spółek, w tym działających notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nowoczesne zarządzanie

Szeroka i specjalistyczna wiedza ekonomiczna i prawna, nowe technologie, sprawne raportowanie i dogłębne analizy – dostęp do tego wszystkiego daje współpraca z naszą Kancelarią.

Naszym klientom rekomendujemy dwa moduły rachunkowości zarządczej

Analizy BI Business Intelligence

  • Narzędzie analityczce ułatwiające generowanie raportów

Zapewnia dostęp do ponad 100 najpotrzebniejszych raportów z działalności całej firmy. Dodatkowo, na podstawie zgromadzonych w systemie danych, umożliwia tworzenie dowolnych analiz. Klienci, którym aktywizujemy usługę Analizy BI, otrzymają od nas cyklicznie, z systemu księgowego na adres e-mail (także na urządzenia mobilne) raporty w dowolnie wybranej konfiguracji.

Pulpit menedżera

 • Narzędzie do zdalnego zarządzania, dzięki któremu właściciele i kadra zarządzająca mają dostęp do wszelkich danych swojej firmy z każdego miejsca na świecie, poprzez przeglądarkę internetową i logowanie do pulpitu menedżera.
mapa-2 Placeholder
mapa-2

Regiony działalności

Zapraszamy do współpracy podmioty z całego kraju, małe i duże firmy o skomplikowanej strukturze zainteresowane kompleksową obsługą z zakresu księgowości, kadr, prawa i wsparcia gospodarczego. Ponadto zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane zmianą formy prawnej, przygotujemy dla Was kompleksowy projekt restrukturyzacji wraz z planem sukcesji majątku i kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu

Zapytaj radcę prawnego
Zapytaj doradcę podatkowego

* - pole wymagane