Bezpieczeństwo

Polisy

KMD LAW&FINANCE posiada wymaganą prawem polisę ubezpieczeniową OC z sumą ubezpieczenia 15 000 euro w PZU S.A.
Ponadto doszacowaliśmy wymaganą prawem kwotę obowiązkowego ubezpieczenia OC na wykonywanie czynności doradztwa podatkowego i czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez dwie dodatkowe polisy:

  • PU PZU S.A. suma gwarancyjna 150 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie polisowym. To nadwyżkowa polisa zabezpieczająca środki na pokrycie szkód w przypadku niewystarczającej środków z polisy obowiązkowej,
  • PU PZU S.A. suma gwarancyjna 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie polisowym. To polisa rozszerzająca zakres działania o czynności, których nie ma w polisie obowiązkowej, np.: obliczanie wynagrodzeń za pracę, obliczanie premii itd.

Ochrona danych

Wszystkie świadczone przez nas usługi opierają się na wykorzystaniu naszego własnego centrum serwerowego, wszystkie dane klientów znajdują się przez 24 godziny na dobę „pod naszą opieką”. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych wykonywany jest stały backup wszystkich baz danych co 1 godzinę kalendarzową. Dodatkowo, niezależnie wykonywany jest backup w systemie 12-godzinnym w godzinach nocnych, a także stały backup miesięczny na płytach DVD po zamknięciu danego okresu.

Dedykowana księgowa

Każdy klient obsługiwany jest przez przypisanego do niego księgowego.

Certyfikat Ministra Finansów

Nr 31341/2008, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zrzeszenie

Kancelaria jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich oddział Bielsko Biała.